SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Haftaso­nu dep­las­man­da Sam­suns­po­r ile oy­na­ya­cak olan Şan­lı­ur­fa'da he­def 3 pu­an. Sa­rı-ye­şil­li ekip­te tek­nik di­rek­tör Bah­ri Ka­ya, “Sam­su­n'­a ka­zan­mak için gi­di­yo­ruz. Göz­te­pe ma­çın­dan der­si­mi­zi al­dık. Yap­tık­la­rı­mız ha­ta­la­rı en aza in­di­rip, Sam­su­n'­dan ga­li­bi­yet­le dö­ne­ce­ği­z” dedi.