SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Gökhan'ın golüyle yenik duruma düşen Beşiktaş'ı elenmekten ikinci devrede oyuna giren Fernandes ve Almeida kurtardı.

Beşiktaş, ku­pa­da­ki ikin­ci sı­na­vın­da Ofs­por kar­şı­sı­na ta­raf­ta­rın öz­le­mi­ni çek­ti­ği be­yaz for­ma si­yah şort kom­bi­nas­yo­nu ile çık­sa da fut­bo­lu umul­du­ğu gi­bi de­ğil­di. De­fans gö­be­ğin­de Es­cu­de-Er­san for­ma gi­yer­ken hü­cum oyun­cu­su Meh­met Ak­yüz sağ bek­te, se­zon ba­şın­da kad­ro dı­şı bı­ra­kı­lan ve geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da af­fe­di­len Em­re Öz­kan sol bek­te şans bul­du. Ka­dir Arı, Er­kan Kaş, Ha­san Türk gi­bi genç­ler ile Ba­tu­han, Sa­met Ay­ba­ba'nın di­ğer ku­pa kozlarıydı.

Maça fır­tı­na gi­bi gi­ren 2. lig eki­bi Ofs­por, 7'de Gök­han ile ha­ri­ka bir gol bul­du. Gök­ha­n'­ın 90'a gi­den ha­ri­ka şu­tu ka­dar Be­şik­taş de­fan­sı­nın bu po­zis­yon­da­ki ra­hat­lı­ğı da göz­ler­den kaç­ma­dı. 28'de Er­kan Ka­ş'­ın şu­tu di­rek­ten dön­dü. İlk dev­re­de Batuhan'ı ceza alanı çevresinde topla buluşturamayan Be­şik­taş, ikin­ci ya­rı­ya Fer­nan­des ve Hugo Al­me­ida ile baş­la­yıp Ofs­por ki­li­di­ni aç­tı.

MANU'DAN HARİKA FRİKİK

50'de Sa­va­ş'­ın gol­lük şu­tu­nu Cenk çel­di. İler­le­yen da­ki­ka­lar­da Be­şik­taş, oyu­nu tek ka­le­ye çe­vir­di ve sağ­lı sol­lu or­ta­lar­la gol ara­dı. Bek­le­nen gol 66'da gel­di. Ka­za­nı­lan fri­kik­te ka­le­ye 30 met­re uzak­lık­ta ve sol çap­raz­da ol­ma­sı­na rağ­men ha­ri­ka bir kes­me vu­ruş çı­kar­tan Fer­nan­des ma­çı 1-1'e ge­tir­di. 73'te Kar­ta­l'­ın en iyi­si Er­kan or­ta­la­dı, Al­me­ida uça­rak ka­fa­yı vu­rup go­lü at­tı: 2-1. Ka­lan sü­re­de farkı artıramayan Beşiktaş, zor da olsa 4. tura yükselmeyi başardı.

İNÖNÜ’DE DEPLASMAN’DA

Beşiktaşlı taraftarlar kupa maçına ilgi göstermedi. Sezon boyunca olduğu gibi kapalı tribünde büyük boşluklar göze çarparken toplam 5 bin kadar Beşiktaşlı maçı izledi. Tamamına yakınını Trabzonspor taraftarının oluşturduğu Ofspor'a destek veren futbolseverler ise eski açık tribünde kendilerine ayrılan bin 600 kişilik bölümü tıka basa doldurdu. Maç öncesi taraftarlar birbirlerine yabancı made atınca güvenlik güçleri eski açıktaki Beşiktaşlıları kapalı tribüne aldı.

BATUHAN ISLIKLANDI

Beşiktaş’ın büyük beklentilerle yuvaya geri getirdiği Batuhan Karadeniz, oyunda kaldığı 64 dakikalık süreçte vasatı aşamadı. Yaptığı top kayıplarında tribünlerin tepkisini çeken genç futbolcu 64'te yerini Oğuzhan Özyakup'a bırakırken Beşiktaş taraftarlarınca ıslıklandı. Genç oyuncunun yüzünün asıldığı gözlendi.

 

Yayınlanma Tarihi:15:00,