SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Yeni Ticaret Kanunu'nun getirdiği “Elektronik Genel Kurul” uygulaması hayata geçti. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından geliştirilen platform ve TTNET ve Medianova şirketlerinin işbirliğiyle oluşturulan “canlı yayın altyapısı”yla Galatasaray Sportif A.Ş., 30 Ekim'deki genel kurulunu Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden gerçekleştirdi.

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin 30 Ekim 2012 tarihinde yaptığı elektronik genel kurul, Türkiye'de borsaya kote şirketler açısından bir ilki ve yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. 53 yıllık eski Ticaret Kanunu uygulamasından sonra yeni Ticaret Kanunu'nun getirdiği en ilginç ve önemli gelişmelerden biri olan elektronik genel kurul uygulaması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeler çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) geliştirmiş olduğu Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) adı verilen bir elektronik platform üzerinden gerçekleştirildi.

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin genel kurul toplantısına elektronik ortamda yerli ve yabancı 12 pay sahibi toplam 32.400 TL itibari değerde payla katıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre ve Japonya kökenli yabancı kurumsal yatırımcıların tamamı aracı kuruluşları vasıtasıyla toplantıya elektronik ortamda katıldı ve oylarını kullandılar.

Tüm bileşenleri ve yazılımı MKK tarafından yerli kaynaklarla tamamlandı

MKK tarafından uluslararası standart ve düzenlemelere uyumlu, dünyadaki emsal örneklere göre kapsamlı bir sistem olarak geliştirilen EGKS, İstanbul Finans Merkezi çalışmaları temelinde hayata geçirilen önemli projerden biri. Tüm bileşenleri ve yazılımı MKK tarafından yabancı kaynak kullanılmadan tamamlanan EGKS, yerli/yabancı tüm ortaklık haklarının elektronik ortamda kullanımını ve genel kurulların tek bir merkezden yapılabilmesini sağlayan bir platform. Sadece borsaya kote şirketlerin değil, KPMG Türkiye örneğinde olduğu gibi isteğe bağlı olarak Türkiye'deki tüm anonim şirketlerin MKK üzerinden EGKS'yi kullanması ve elektronik genel kurul yapabilmesi mümkün.

Şirketler, pay sahipleri, temsilciler, aracı kuruluşlar ve diğer tüm paydaşlar, genel kurul öncesinde, genel kurul toplantı anında ve sonrasındaki bütün işlemlerini elektronik imzayla yapabiliyorlar. EGKS, tüm bilgilerin elektronik olarak arşivlenebildiği ve gerekli görülen her türlü iletişimin e-MKK Bilgi Portalı üzerinden elektronik yöntemle sağlanabildiği bir bilişim sistemi olarak da hizmet veriyor.

EGKS üzerinden dileyen hak sahipleri fiziki ortamda yapılmakta olan toplantıyı internet erişimi olan her yerden canlı olarak izleyebiliyor, görüşülen gündeme ilişkin görüş, öneri ve sorularını eş zamanlı olarak gönderebiliyorlar. İlgili gündemin oylamasına geçilmesi ile birlikte oylar toplantıya fiziken katılanlarla eş zamanlı olarak kullanılabiliyor ve tüm süreçlere ilişkin bilgi ve bildirimler anlık olarak alınabiliyor.

Türkiye'nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET ve önde gelen teknoloji şirketlerinden Medianova işbirliğiye oluşturulan “canlı yayın altyapısı” sayesinde pay sahipleri, temsilciler ve aracı kuruluşlar fiziken genel kurula katılmaksızın internet erişimi olan her yerden genel kurulu canlı olarak izleyip oylarını kullanabiliyorlar.

EGKS'ye ilişkin eğitimler, MKK ve Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. işbirliğiyle uzaktan erişimli elektronik eğitim platformu üzerinden verilirken, dileyen her yatırımcı bu eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

EGKS, getirdiği yenilikler, İstanbul Borsa'sındaki şirketlerin şeffaflığının artmasına yaptığı katkılar ve hak kullanımının önündeki engelleri kaldırması açısından tüm paydaşlar için dünyadaki ilklerden biri olmasının yanında,kurumsal yönetim derecelerini artırmak isteyen şirketlerimiz için de önemli avantajlar sunuyor. EGKS'nin şirketlerimizin kurumsal yönetim etkinliğinin, uluslararası alanda kabulünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunması bekleniyor. Ayrıca ortaklar ve şirketler arasında artan bilgi alışverişi, şeffaflık ve uluslararası mevzuata uyum gösteren yapısı sayesindeEGKS'nin Türkiye’nin küresel çapta yatırımcılar açısından daha cazip hale gelmesine destek olacağı ve İstanbul Finans Merkezi projesine önemli katkı sağlayacağı belirtiliyor.