SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Öp Kuyt amcanın elini

Fenerbahçe ta­kı­mı­nın Rum Ke­si­mi­’n­de ger­çek­leş­tir­di­ği bay­ram­laş­ma tö­re­ni es­pri­li gö­rün­tü­le­re de sah­ne ol­du.

Güncellenme: 00:42, 27/10/2012
Öp Kuyt amcanın elini

Sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin Hol­lan­da­lı yıl­dı­zı Dirk Kuyt, bay­ram­da kü­çük­le­rin bü­yük­le­rin eli­ni öp­tü­ğü­nü öğ­re­nin­ce her­ke­sin sı­ra­ya geç­me­si­ni is­te­ye­rek “Ben en bü­yü­ğüm, ge­lin eli­mi öpün si­ze harç­lık ve­re­yim” di­ye­rek ar­ka­daş­la­rı­na ta­kıl­dı. Bre­zil­ya­lı Cris­ti­an da tek tek her­ke­sin bay­ra­mı­nı kut­lar­ken, ken­di­sin­den kü­çük fut­bol­cu­la­rın eli­ni öp­me­si­ni is­te­di.