SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
İşte Orman’ı kızdıran olay!

İşte Orman’ı kızdıran olay!

Cenk Tosun transferinin perde arkası belli oldu.

Bugün’de yer alan habere göre, Gaziantepspor, Cenk'in transferine değil Orman'la çekilen fotoyo kızgın. Beşiktaş ise ön plana çıkan Önder Özen'e nazire yapmak için o kareyi çekmiş.

Be­şik­taş'ın ön­ce­ki gün dep­las­man­da 2-1 ka­zan­dı­ğı ma­çın ar­dın­dan açık­la­ma ya­pan Ga­zi­an­teps­por Baş­ka­nı İb­ra­him Kı­zıl, Cenk Tosun'un Siyah-Beyazlılar'a transferine ilişkin “Yap­tık­la­rı hır­sız­lık. Bir de at hır­sı­zı gi­bi poz ver­miş­ler. Fik­ret Or­man utan­ma­dan fo­toğ­raf çek­ti­ri­yor. Ga­zi­an­tep şeh­ri­ne say­gı­sız­lık” di­ye­rek sert çık­tı. Başkan Orman, “Kimin neye benzediği tiplerimize bakılırsa daha net olarak görünür” dedi. “Dava açacağız” diye de ekledi.

Transferlerde hep o vardı Kızıl'ın tepkisinin trans­fer­den çok ba­sı­na yan­sı­yan fo­toğ­rafa olduğu öğ­re­nil­di. Cenk 1 mil­yon eu­ro­luk ala­cağını bı­rak­tı. Be­şik­taş da An­tep'le sü­ren bir mah­ke­me­­den do­la­yı söz ko­nu­su olan 400 bin eu­ro­yu öde­me­yi ta­ah­hüt et­ti. An­cak, o poz An­tep ca­mi­asında tep­ki aldı. Beşiktaş yönetiminin ise trans­fer­ler­de öne çı­kan fut­bol di­rek­tö­rü Ön­der Özen'e tep­kili ol­du­ğu ve sa­de­ce Baş­kan Or­man'la oyun­cu­nun bulunduğu fo­to­nun pay­la­şıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Beşiktaş ANTEP'E çek vermiş Bu arada Beşiktaş'ın transfer öncesi Antep'e çek verdiği ve Antep yönetiminin kendilerine teşekkür ettiği de sızan haberler arasında.