Reklamsız Sözcü

İşte Orman’ı kızdıran olay!

Cenk Tosun transferinin perde arkası belli oldu.
10:139 Şubat 2014
0
İşte Orman’ı kızdıran olay!

Bugün’de yer alan habere göre, Gaziantepspor, Cenk'in transferine değil Orman'la çekilen fotoyo kızgın. Beşiktaş ise ön plana çıkan Önder Özen'e nazire yapmak için o kareyi çekmiş.

Be­şik­taş'ın ön­ce­ki gün dep­las­man­da 2-1 ka­zan­dı­ğı ma­çın ar­dın­dan açık­la­ma ya­pan Ga­zi­an­teps­por Baş­ka­nı İb­ra­him Kı­zıl, Cenk Tosun'un Siyah-Beyazlılar'a transferine ilişkin “Yap­tık­la­rı hır­sız­lık. Bir de at hır­sı­zı gi­bi poz ver­miş­ler. Fik­ret Or­man utan­ma­dan fo­toğ­raf çek­ti­ri­yor. Ga­zi­an­tep şeh­ri­ne say­gı­sız­lık” di­ye­rek sert çık­tı. Başkan Orman, “Kimin neye benzediği tiplerimize bakılırsa daha net olarak görünür” dedi. “Dava açacağız” diye de ekledi.

Transferlerde hep o vardıKızıl'ın tepkisinin trans­fer­den çok ba­sı­na yan­sı­yan fo­toğ­rafa olduğu öğ­re­nil­di. Cenk 1 mil­yon eu­ro­luk ala­cağını bı­rak­tı. Be­şik­taş da An­tep'le sü­ren bir mah­ke­me­­den do­la­yı söz ko­nu­su olan 400 bin eu­ro­yu öde­me­yi ta­ah­hüt et­ti. An­cak, o poz An­tep ca­mi­asında tep­ki aldı. Beşiktaş yönetiminin ise trans­fer­ler­de öne çı­kan fut­bol di­rek­tö­rü Ön­der Özen'e tep­kili ol­du­ğu ve sa­de­ce Baş­kan Or­man'la oyun­cu­nun bulunduğu fo­to­nun pay­la­şıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Beşiktaş ANTEP'E çek vermişBu arada Beşiktaş'ın transfer öncesi Antep'e çek verdiği ve Antep yönetiminin kendilerine teşekkür ettiği de sızan haberler arasında.